PL

Lost&Found powstał z potrzeby mierzenia się ze stratą. Jest więc platformą, która umożliwia publiczne wyrażenie swoich emocji związanych z traceniem (w szerokim rozumieniu), radzeniem sobie oraz odzyskiwaniem. L&F jest więc zinem żałobnym, zinem o stracie.

Nabór materiałów do kolejnych numerów jest ciągły. Oznacza to, że w każdym momencie możesz przesłać to, co jest Twoim sposobem na upamiętnienie, zmaganie się ze stratą, radzenie sobie z nowymi okolicznościami itp. Do L&F przyjmowane są materiały wizualne (fotografie, grafiki, komiksy, kolaże, obrazy, rysunki itp.) oraz teksty (poezja, proza, listy, wyimki z pamiętników i dzienników żałoby, wspomnienia).

Materiały należy przesyłać na adres mailowy [LANGEL@o2.pl] lub [lostandfoundmegazine@o2.pl].

___________________________________________

ENG

Lost&Found was created out of the need to face a loss. It is therefore a platform that allows you to publicly express your emotions related to losing (in the broad sense), coping and regaining. L&F is in this sense a grief zine, a zine about loss. 

The call for subsequent issues content is continuously open. This means that at any time you can send commemorating, coping with loss, coping with new circumstances materials. L&F accepts visual materials (photographs, graphics, comics, collages, paintings, drawings, etc.), and texts (poetry, prose, letters, extracts from diaries, memories, fragments of grief journals).

The content you want to submit should be sent to the e-mail address [LANGEL@o2.pl] or [lostandfoundmegazine@o2.pl].